پاکشوما

اطلاعات پایه

پاکشوما

  • تولید کننده

لوازم خانگی

تهران- خیابان احمد قصیر- خیابان 12- شماره 28

بیشتر از 1000 نفر

http://pakshoma.com

مالکیت

۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

اطلاعات کارخانه

بیشتر از 5,000 مترمربع

قم- سی کیلومتری اتوبان تهران قم -شهرک صنعتی محمود آباد- بلوار خلیج فارس- بلوار امام علی شرقی -شرکت تولیدی صنعتی پاکشوما

۰۲۱۳۴۷۰۰۵۴۴

۰۲۱۳۴۷۰۲۸۶۶

داخل شرکت

3 خط